UBN. Uniek Bedrijfs Nummer

 

Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie waar runderen, varkens, pluimvee, broedeieren, schapen of geiten worden gehouden.  Het UBN wordt geregistreerd in het identificatie-
en registratiesysteem voor dieren (I&R). Aan het UBN is de diersoort toegevoegd die wordt gehouden. Iemand die dieren houdt, kan op 1 locatie maar 1 UBN laten registreren.
Wel is het mogelijk om op 1 locatie voor meerdere houders meerdere UBN's te registreren.
Dit mag niet als er varkens op deze locatie worden gehouden.
Verder mag u als dierhouder ook meerdere UBN's hebben.

Lees verder

Vakblad Geitenhouderij

 

Het vakblad kent een nauwe samenwerking met de NOG, de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij. In deze organisatie zijn de vijf erkende geitenrassen in Nederland vertegenwoordigd,
te weten de Nederlandse Witte geit, de Nederlandse Bonte geit, de Nederlandse Toggenburger geit,
de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse Boergeit. De specifieke raskenmerken komen in het vakblad aan de orde, evenals de vele keuringen en andere bijeenkomsten die de fokcommissies van de rassen organiseren. Ook de mijlpalen die de geiten behalen, zoals het produceren van 10.000 liter melk, worden natuurlijk vermeld. Deze berichten gaan vergezeld van foto’s die de sfeer weergeven en laten een geit of bok op haar/zijn mooist zien. Verder zijn er nauwe contacten tussen het vakblad en de verschillende organisaties die voor geiten en geitenhouders werkzaam zijn.
Dan hebben we het bijvoorbeeld over de LTO vakgroep Melkgeitenhouderij, de Nederlandse GeitenZuivel Organisatie, de Gezondheidsdienst voor Dieren, maar ook de verschillende voerfirma’s die geitenvoer maken.

Lees verder Proefabbonement

Oornummers.

 

Alle schapen en geiten in Nederland moeten geregistreerd zijn.
Daarom is er regelgeving voor de identificatie en registratie (I&R). Schapen en geiten hebben 2 merken in. Zodra u geiten op uw naam heeft staan. Moet u ook zorgen voor oornummers. Alle schapen en geiten moeten 2 oormerken in hebben. Oormerk uw schapen of geiten binnen 6 maanden na geboorte, of eerder als u ze voor die tijd verplaatst over de openbare weg of wanneer het dier voor die tijd de dierlocatie (UBN) verlaat. Veranderingen in het aantal, de verblijfplaats en de verplaatsingen van de dieren in Nederland en van en naar het buitenland worden in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) bij de overheid bijgehouden.


U kunt deze nieuwe oornummers bestellen o.a.
bij; Beljaars : http://www.beljaarsschapen.eu/BELJ/
Bflex: http://www.bflexoormerken.nl/
Caisley: http://www.caisley.nl/
Dalton: http://www.schapenoormerken.nl/Bestellen
Elda: http://www.elda.nl/index.html
Hut: http://www.hut.nl/nl/hdx-air-elektronische-oormerken-schaap-geit