Melding I&R

Dieren worden gehouden om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor de productie of als hobby. Dat kunnen veel dieren tegelijk zijn of misschien maar een. Bij dierziektecrises of problemen voor de volksgezondheid moet er snel gehandeld kunnen worden. Daarom is er regelgeving voor de identificatie en registratie van bepaalde dieren. Deze regelgeving geldt voor runderen, schapen, geiten, varkens en honden. Alle schapen en geiten in Nederland moeten geregistreerd zijn
Lees verder

UBN

Een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) is in Nederland een uniek nummer dat door de minister van Economische Zaken (tot 2010 de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wordt toegekend aan houders van runderen, varkens, pluimvee, schapen of geiten en aan houders van broedeieren, ter identificatie van hun bedrijf. De toekenning van een UBN gebeurt in het kader van de wetgeving inzake verplichte dierregistratie- en administratie.

Lees verder

Stamboekbeheeer N.O.G.

Het is de bedoeling dat de fokkers uit de beschreven provincies hun geboorteberichten en andere mutaties opsturen / doorgeven aan deze stamboeksecretarissen.
Mutaties in het ledenbestand worden door de secretarissen van de verenigingen lopende het jaar doorgegeven aan de stamboeksecretarissen.

1. Groningen, Friesland, Drenthe, De Dageraad en Noord-Holland.
Pieter Zijlstra
Tsjaerddyk 33
8773 KM Folsgare
Tel.: 0515-569638
zijlstra37@home.nl

Landelijke cöordinator inspecteur thuiskeuring \ keuring

Het aanvragen van een thuiskeuring of inpecteur gaat via onderstaande persoon:

Piet van Haperen
Oranjestraat 82
5126 BR Gilze
Tel.: 0161-455096
pietvanhaperen@home.nl