Onze vereniging

 

Geitenfokvereniging “De Dageraad” is in 1912 opgericht.
Wij zijn een actieve vereniging die probeert de geitenhouderij in al zijn facetten te promoten. Fokkerij, verzorging en stalling komen bij onze bijeenkomsten regelmatig aanbod.

Uiteraard staat gezelligheid hoog bij ons in het vaandel.

Voornamelijk staan de volgende rassen in het middelpunt; de Nederlandse Witte melkgeit, de Nederlandse Bonte melkgeit, de Nederlandse Toggenburgergeit, de Nederlandse Nubische geit en de Nederlandse Boergeit.

Binnen de vereniging is er veel ervaring en kennis op het gebied van de geitenhouderij.
De vereniging behartigt de belangen van zowel certificaatwaardige (deelnemers aan een gezondheidsprogramma) als de niet certificaatwaardige geitenhouders.
Wat biedt de vereniging?
· Jaarlijkse Algemene Leden vergadering
· Het organiseren van een certificaatwaardige keuring
· Het registreren van lammeren.
· Het bemiddelen bij stamboek opname.
· Het geven van voorlichting over huisvesting, verzorging en ziekten.
· Het uitwisselen van kennis en nieuwe ontwikkelingen.
· Hulp bij bokkeuze.
· Gezellige avonden zoals een stamppot en/of bbq bij één van de leden
   waar we meteen met hun fokkerij kennis maken

De vereniging is aangesloten bij de N.O.G.  (www.geiten.org)
Deze landelijke organisatie heeft een coördinerende taak naar de lokale verenigingen en een informerende taak naar de geitenhouders.
Zodra u besluit lid te worden van een vereniging word u ook automatisch lid van de N.O.G. en de fokcomissie van uw ras.

Contributie en afdracht.
Per jaar betaalt u een vaste contributie aan uw geitenfokvereniging.
Dit is op dit moment 15 euro op jaarbasis, het gastlidschap ligt op 12,50.
Daarnaast word er eens per jaar een bedrag per dier (dierafdracht) in rekening gebracht voor de NOG.
Dit bedrag wordt door de vereniging geïnd en door de vereniging weer overgemaakt aan de NOG.
Hiervan worden alle NOG-voorzieningen zoals stamboekadministratie, DNA-controle, promotie en scholing van de keurmeesters en inspecteurs bekostigt.
Dit bedrag word in de NOG-ledenvergadering per jaar vastgesteld.
Het bedrag is momenteel vastgesteld op € 2,50 per dier per jaar, voor grootschalig gehouden dieren is er een aangepast tarief, vraag hier gerust naar.

Heeft u vragen of wilt u lid worden, neem contact met ons op

Folder  Startende stamboekgeitenhouder


Verder ook een leuk informatiebron.
Het vakblad “Geitenhouderij” verschijnt tweemaandelijks en
voor een abonnement kunt u contact opnemen met:
AgriMedia bv, Postbus 42, 6700 AA Wageningen, tel 0317-465670.
Vakblad Geitenhouderij